Monitor.edu.pl / Ogłoszenia projektu Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nowe otwarcie

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Społeczny Monitor Edukacji wkracza w nową fazę swojego istnienia: mianowicie od 1 października otrzymujemy wsparcie finansowe z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmiana sposobu finansowania pociąga rzecz jasna za sobą pewne zmiany w sposobie działania Monitora.

Z rzeczy najważniejszych: otóż po pierwsze, w naszym monitoringu działania władz oświatowych skupimy się przede wszystkim na trzech obszarach tematycznych, a będą to:
- obniżenie wieku obowiązku szkolnego i jego skutki: sytuacja dzieci pięcio- i sześcioletnich po reformie, wpływ zmian na dostępność przedszkoli i szerzej – na wyrównywanie szans edukacyjnych;
- nowa podstawa programowa a system egzaminów zewnętrznych;
- wielokulturowość, tolerancja, gender mainstreaming w programach szkolnych, w projektach opracowywanych przez władze, w praktyce działania szkół.

Druga ważna zmiana dotyczyć będzie formy naszego działania – na stronach Monitora pojawi się więcej zamawianych przez nas analiz i komentarzy, regularnie będziemy też wydawać elektroniczne biuletyny.

Nasi czytelnicy i czytelniczki wiedzą świetnie, że przez ostatnie pół roku działaliśmy niejako na pół gwizdka. Przepraszamy – i obiecujemy poprawę.

Pomysłodawczynią i twórczynią Społecznego Monitora Edukacji była Irena Dzierzgowska. Postaramy się tak go prowadzić, aby zachować styl, który mu nadała.
Redakcja , 11 października 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży