Monitor.edu.pl / Ogłoszenia projektu Kanał RSS: Monitor Edukacji

Korespondencja z władzami oświatowymi – kolejne podsumowanie

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Jak już pisałam w notce kwietniowej – otrzymanie z MEN-u lub CKE materiałów, o które się zwracamy, nie jest trudne. Przetestowałyśmy różne kanały komunikacji: listy, maile, zapytania wysyłane do MEN przez formularz na stronie, telefony do Biura prasowego MEN. Odpowiedzi z reguły przychodzą szybko. Wyjątkiem pozostaje pierwszy list, wysłany do ministra Krystyny Szumilas, na samym początku projektu. Na ten list nadal nie otrzymałyśmy odpowiedzi.

Nowa porcja zgromadzonych przez nas dokumentów obejmuje:

Centralna Komisja Egzaminacyjna:
- statut CKE z późniejszymi zmianami;
- decyzję Ministra Edukacji Narodowej Nr POKL 03.02.00-00-003/07 z dnia 7.02.2007 r. w sprawie powierzenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – jako beneficjentowi systemowemu – realizacji projektu „Badania dotyczące podnoszenia jakości narzędzi systemu egzaminów zewnętrznych”.
- raporty i opracowania, sporządzone w ramach projektu „Badania dotyczące podnoszenia jakości narzędzi systemu egzaminów zewnętrznych”
- oraz (na specjalną prośbę) załącznik nr 2 „Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu” do Decyzji Ministra Edukacji Narodowej Nr POKL 03.02.00-00-003/07 z dnia 7.02.2007 r. w sprawie powierzenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – jako beneficjentowi systemowemu – realizacji projektu „Badania dotyczące podnoszenia jakości narzędzi systemu egzaminów zewnętrznych”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej:
- Plan Działania dla Priorytetu III PO KL na 2009 oraz sprawozdanie z realizacji Priorytetu III POKL za 2011 rok;
- „Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013” oraz informacja na temat aktualnych dokumentów strategicznych.

Korespondencja w sprawie tego ostatniego dokumentu warta jest zacytowania. Pokazuje bowiem jeden z podstawowych, pozornie tylko paradoksalnych problemów, z którymi zmagamy się w naszym monitoringu: nadmiar materiałów, których rzeczywistą wartość i znaczenie trudno ocenić (i co do których w związku z tym powstaje podejrzenie, że być może, tak naprawdę, nikt ich nigdy nie czyta):

Mail do Biura Prasowego MEN, 26 lipca (zachowuję moją oryginalną pisownię, bez polskich znaków):
„witam,
w 2005 roku powstal dokument "Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013". Chcialabym, jesli to mozliwe, dowiedziec sie, po pierwsze, czy ta strategia jest dokumentem nadal obowiazujacym? Jesli nie, to czy istnieje bardziej aktualny dokument strategiczny?
I po drugie, gdzie mozna ten dokument znalezc?
z gory dziekuje za odpowiedz
pozdrawiam serdecznie
Anna Dzierzgowska”

Odpowiedź, 1 sierpnia:
„Pani Redaktor,

Poniżej przesyłamy Pani odpowiedź na Pani pytanie dotyczące "Strategii rozwoju edukacji". W załączniku interesujący Panią dokument.

Z poważaniem

Informacja na temat strategii rozwoju edukacji:
Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013 będzie obowiązywać do momentu jej uchylenia przez rząd, co powinno nastąpić po przyjęciu przez Radę Ministrów dziewięciu nowych strategii zintegrowanych, przygotowywanych na podstawie "Planu uporządkowania strategii rozwoju". O trybie i czasie uchylenia dotychczasowych dokumentów strategicznych, w tym Strategii Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013, zadecyduje Komitet Koordynacyjny ds. polityki rozwoju.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 24 listopada  2009 r.  "Planem uporządkowania strategii rozwoju" (dokument dostępny pod adresem: http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/System_zarzadzania_rozwojem/Porzadkowanie_dokumentow_strategicznych/Documents/Plan_uporzadkowania_strategii_rozwoju_reasumpcja_decyzji_RM_300411.pdf") dotychczas istniejące strategie (w tym Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013) zostaną zastąpione przez "Długookresową Strategię Rozwoju Kraju. Polska 2030", Średniookresową Strategię Rozwoju Kraju Polska 2020 oraz dziewięć strategii zintegrowanych. Prace nad nowymi strategiami są obecnie w końcowej fazie i należy się spodziewać ich przyjęcia jeszcze w tym roku. Zagadnienia związane z edukacją i podnoszeniem kompetencji obywateli będą obecne we wszystkich strategiach zintegrowanych oraz w dodatkowym dokumencie strategicznym pn. "Perspektywa uczenia się przez całe życie". Najszerzej zagadnienia te poruszane są w Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, której koordynatorem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.  Aktualny projekt tej strategii jest dostępny pod adresem: http://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/srkl_-_wersja_z_15_listopada.pdf

Zgodnie z decyzją Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju, aneksem do Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego będzie "Perspektywa uczenia się przez całe życie" - dokument strategiczny przygotowany przez Międzyresortowy Zespół ds. uczenia się przez całe życie w tym Krajowych Ram Kwalifikacji, który w kompleksowy sposób omawia kierunki planowanych działań związanych z wspieraniem uczenia się na wszystkich etapach życia i kariery. Dokument ten jest dostępny pod adresem: http://bip.men.gov.pl/images/stories/Programyrzadowe/plll_projekt28czerwca.pdf

Projekty pozostałych strategii zintegrowanych znajdują się na stronach internetowych ich koordynatorów. Więcej informacji na temat nowego porządku dokumentów strategicznych znajduje się na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pod adresem: http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/system_zarzadzania_rozwojem/porzadkowanie_dokumentow_strategicznych/strony/porzadkowanie_dokumentow_strategicznych.aspx

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Zespół Obsługi Mediów”.
A.D., 31 października 2012

Zobacz też:
Korespondencja z władzami oświatowymi - etap pierwszy (kwiecień 2012)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży