Monitor.edu.pl / Ogłoszenia projektu Kanał RSS: Monitor Edukacji

III. Akcje Monitora

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
27 czerwca 2008. Anna Dzierzgowska (SME), Joanna Piotrowska (Fundacja Feminoteka) – list do Minister Katarzyny Hall w sprawie polityki równości płci, a raczej jej braku w podstawie programowej proponowanej przez MEN.

30 czerwca 2008. Irena Dzierzgowska (SME) – pismo zawierające opinie i propozycje poprawy systemu egzaminów zewnętrznych przesłane zostało Minister Katarzynie Hall, dyrektorowi CKE, przewodniczącym Sejmowej i Senackiej Komisji Edukacji.

16 lipca 2008. Anna Dzierzgowska (SME) do Minister Katarzyny Hall. Prośba o wyjaśnienie trybu prac nad podstawą programową. Zwrócenie uwagi na nieprawidłowe przywołanie dokumentu dotyczącego praw człowieka w podstawie z WOS-u.

30 lipca 2008. Alicja Bukowska, Irena Dzierzgowska (SME) – pismo do minister Hall z prośbą o informację o stanie zaawansowania realizacji projektów unijnych.
I. D., 10 sierpnia 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży