Monitor.edu.pl / Ogłoszenia projektu Kanał RSS: Monitor Edukacji

Debata Monitora o sytuacji w edukacji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
29 czerwca odbyła się debata o sytuacji w edukacji, zorganizowana przez zespół Monitora. W panelu, otwierającym debatę, Andrzej Pery opowiedział o historii i działaniach Społecznego Monitora Edukacji. Następnie wraz z Mirellą Nawrot przedstawili informacje na temat obecnego stanu przygotowania gmin i przedszkoli do reformy, związanej z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego (w załączeniu – prezentacje: raport z ankiety przeprowadzonej w gminach oraz raport z ankiety przeprowadzonej z dyrektorkami i dyrektorami przedszkoli).

W tym samym panelu profesor Krzysztof Konarzewski mówił o problemach, związanych z debatą nad stanem systemu egzaminów zewnętrznych. Wśród najpoważniejszych wad obecnego systemu wymienił to, że wypiera on ocenianie wewnętrzne, zwłaszcza oceniania kształtujące: system egzaminów, jak mówił profesor Konarzewski, przekonał nauczycieli i nauczycielki, że ich subiektywne oceny i opinie o uczniach i uczennicach są mało ważne. Profesor podkreślił jednocześnie, że egzaminy zewnętrzne pozostaną z nami, jeśli nie na zawsze, to w każdym razie na długo i mówił o powodach, dla których są one wygodne, a także o zaletach, które mogłyby posiadać. Postulował konieczność dyskutowania o egzaminach zewnętrznych w kategoriach istniejących możliwości ich doskonalenia, „leczenia wad technologii lepszą technologią”. Mówił jednak także o powodach, dla których trudno o rzetelną debatę nad systemem egzaminów i dla których sam system jest odporny na próby reformowania. System egzaminów stał się zakładnikiem w rękach urzędników, dla których w swoim obecnym kształcie jest wygodny i polityków. Nie ma autonomii, a w toczących się na jego temat dyskusjach pusta retoryka wypiera merytoryczną refleksję.

Po panelu rozpoczęła się dyskusja, w której udział wzięli niemal wszyscy uczestnicy i uczestniczki spotkania. Dyskusja była zbyt interesująca i wielowątkowa, aby możliwe było streszczenie jej w kilku zdaniach (choć nie odmówię sobie przytoczenia jednej z propozycji, która pojawiła się w dyskusji: zawiesić na trzy lata działanie MEN i zobaczyć, jak to wpłynie na system edukacji). Przeważały głosy krytyczne wobec systemu egzaminów; dała się przy tym zauważyć różnica perspektyw między zabierającymi głos w dyskusji przedstawicielami środowiska akademickiego a nauczycielkami-praktyczkami. Dyskutowano także kwestie związane z wychowaniem przedszkolnym i obniżaniem wieku obowiązku szkolnego.

Zapis dyskusji opublikujemy wkrótce na stronach Społecznego Monitora Edukacji.
A.D., 30 czerwca 2011

Zobacz też:
Slajdy z pierwszej prezentacji
Slajdy z drugiej prezentacji
Debata: przejście z przedszkola do szkoły powinno być łagodne

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży