Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zwiększy się liczba godzin w innych formach wychowania przedszkolnego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Od września wszystkie pięciolatki mają zostać objęte obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. MEN chce, aby dzieci miały takie same warunki i w przedszkolach, i w innych formach wychowania przedszkolnego. Chodzi m.in. o minimalny dzienny wymiar godzin świadczonego nauczania, wychowania i opieki. Resort opracował projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego.

Projekt rozporządzenia zwiększa minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć w punktach przedszkolnych i zespołach wychowania przedszkolnego w zależności od liczebności poszczególnych grup. Zgodnie z projektem wymiar 12 godzin ma obowiązywać w grupach liczących od 3 do 12 dzieci, 16 godzin - od 13 do 16 dzieci, 20 - od 17 do 20 dzieci. W grupie liczącej od 21 do 25 dzieci minimalny tygodniowy wymiar zajęć ma wynosić 25 godzin. Resort podkreśla, że ta ostatnia zmiana to wprowadzenie tego samego standardu, który obowiązuje w przedszkolach.

Serwis Samorządowy PAP, 24.02.2011
A.B./A.D., 24 lutego 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży