Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zwiększenie możliwości dowozu dzieci do szkół

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Resort edukacji precyzuje przepisy o dowożeniu dzieci do szkół i przedszkoli. Gmina będzie mogła organizować taki transport niezależnie od odległości, co do tej pory kwestionowały RIO.

Obowiązujące przepisy nie określają, czy gmina ma prawo organizować bezpłatny transport, gdy odległości są mniejsze niż wskazane w ustawie. Jak podaje Serwis Samorządowy PAP, niektóre samorządy, mając na względzie bezpieczeństwo dzieci, decydowały się na takie rozwiązanie; regionalne izby obrachunkowe kwestionowały jednak zasadność wydatków ponoszonych na dowożenie dzieci, jeśli odległość z domu do szkoły była krótsza niż odległość określona w ustawie.

Przy okazji planowanej nowelizacji ustawy o systemie oświaty MEN chce doprecyzować niejasne przepisy. W ustawie jednoznacznie będzie zapisane, że gmina ma możliwość organizowania bezpłatnego transportu bez względu na odległość między domem dziecka a przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego czy szkołą. Projektowane przepisy wprowadzają także zmiany w zakresie zwrotu kosztów przejazdów dziecka do szkoły w przypadku zapewnienia dowożenia przez rodziców.

Serwis Samorządowy PAP, 26.04.2011
A.B./A.D., 26 kwietnia 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży