Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zwiększenie kompetencji Rzecznika Praw Dziecka

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Sejm przyjął w czwartek nowelizację ustawy poszerzającą kompetencje Rzecznika Praw Dziecka o składanie kasacji do Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących dzieci oraz o jego udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, gdy sprawa dotyczy dziecka. RPD zostanie też zwolniony z kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym. Dotyczy to zarówno postępowań publicznoskargowych (ściganych z urzędu), jak i prywatnoskargowych. Ponadto - zgodnie z proponowanymi przepisami - RPD będzie miał obowiązek promowania i upowszechniania praw dziecka oraz metod ochrony tych praw.

Dziennik „Polska”, 5.08.2010
A.B./A.D., 5 sierpnia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży