Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Związki zawodowe nie akceptują nowych stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Lilla Jaroń 28.03. i 30.05. spotkała się ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli w sprawie projektu rozporządzenia wprowadzającego nowe minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Związki zawodowe nie przyjęły treści zaproponowanego rozporządzenia i postulowały zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego.

Na zakończenie konsultacji ustalono, że kontynuowane będą prace Grupy roboczej do spraw struktury wynagrodzenia nauczycieli w celu wypracowania przyszłych rozwiązań. 

MEN, 1.06.2011
A.B./A.D., 1 czerwca 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży