Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Związki nie chcą większych kompetencji samorządów w zarządzaniu szkołami

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Związkowcy nie zgadzają się na umożliwienie samorządom przekazywania szkół do prowadzenia stowarzyszeniom i fundacjom bez zgody kuratora oświaty. Obecnie kurator zatwierdza decyzję samorządu o likwidacji lub przekształceniu szkoły. Jeśli rządowe projekty zmian oświatowych weszłyby w życie, samorząd sam będzie podejmował taką decyzję a kurator mógłby jedynie zaskarżyć uchwałę gminy do wojewody, gdyby uznał, że została podjęta niezgodnie z prawem. Związki zapowiadają, że jeżeli w parlamencie zmiany w Karcie Nauczyciela i ustawie oświatowej będą szły w kierunku, który nie jest akceptowalny przez środowisko i stronę społeczną, będą wnioskować do prezydenta o wetowanie tych ustaw.

MEN, Serwis Samorządowy PAP, 9.10.2008
I. D., 9 października 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży