Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Związek Powiatów Polskich chce większych pieniędzy dla zawodówek

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Związek Powiatów Polskich zaapelował do minister edukacji Katarzyny Hall o przeznaczenie większych środków na kształcenie zawodowe. ZPP chce, aby od 2009 r. była podnoszona waga P8 algorytmu podziału subwencji oświatowej.

”Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, w tym praktyczną naukę zawodu, ponoszą bowiem znaczące koszty związane z realizacją wymogów programowych. Potrzeba dokonywania tego typu kosztów jest oczywista, nie znajduje jednak pokrycia w wysokości dochodów przekazywanych samorządom terytorialnym” – napisano w apelu ZPP. Powiaty wśród potrzeb wymieniają m.in. zakupy niezbędnego wyposażenia do praktycznej nauki zawodu (np. do nauki jazdy samochodem lub ciągnikiem, maszyn budowlanych, tokarek itp.). W apelu podkreślono, że samorządy muszą utrzymywać wielkopowierzchniowe obiekty, w których prowadzana jest praktyczna nauka zwodu, a także tworzyć specjalistyczne pracownie wymagające nowoczesnego wyposażenia.

Serwis Samorządowy PAP, 8.12.2008
A.B./A.D., 8 grudnia 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży