Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

ZNP u Prezydenta

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Prezydent Lech Kaczyński spotkał się 20 sierpnia z przedstawicielami ZNP. Tematem rozmów były zmiany w ustawie o systemie oświaty, a także postulaty związku dotyczące wysokości podwyżek wynagrodzeń, wcześniejszych emerytur i zapowiedzi MEN zwiększenia pensum nauczycieli.

Związkowcy przedstawili Prezydentowi propozycję zorganizowania Edukacyjnego Okrągłego Stołu, debaty poświęconej systemowi edukacji i zmianom w prawie oświatowym proponowanym przez rząd.

„Prezydent wysłuchał opinii i oceń. Z wieloma z nich zgodził się” – powiedział Piotr Kownacki zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Dodał, że prezydent poparł pomysł edukacyjnej debaty. Kownacki podkreślił też, że prezydent jest przeciwnikiem nadmiernej komercjalizacji w dwóch sferach – służbie zdrowia i edukacji oraz uważa za błąd pozbywanie się przez państwo ważnych zadań np. wpływu na jakość edukacji. Stwierdził też, że "w zależności od tego jak posuną się prace legislacyjne prezydent będzie rozważał możliwość skorzystania z prerogatyw, jakie konstytucja wiąże z urzędem prezydenta".

Gazeta Wyborcza, 21.08.2008, Głos Nauczycielski, 20.08.2008
I. D., 21 sierpnia 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży