Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

ZNP pyta: Jakie mają być zasady rekrutacji do szkół podstawowych?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
ZNP skierował do minister Anny Zalewskiej szereg pytań dotyczących zasad, które mają obowiązywać w okresie najbliższej rekrutacji do szkół podstawowych.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 14 ust. 2) dziecko rozpoczyna obowiązek szkolny z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat. Na wniosek rodziców naukę w szkole może też rozpocząć dziecko pięcioletnie. Z kolei art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy mówi, że „rodzice dziecka, które w roku 2016 r. kończy 6 lat obowiązani są przed rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017 do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły”.

Natomiast uchwalona niedawno przez Sejm nowelizacja ustawy o systemie oświaty podwyższająca wiek szkolny z 6 na 7 lat wejdzie w życie dopiero 1 września br. Oznacza to, że w okresie rekrutacji w roku 2016 obowiązywać powinny dotychczasowe przepisy, ponieważ nie jest możliwe podejmowanie rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych na podstawie przepisów, które jeszcze nie weszły w życie.

W piśmie ZNP napisano m.in. "W świetle powyższego wydaje się, że obecnie rozstrzygnięcia i decyzje administracyjne wydawane przez dyrektorów szkół i przedszkoli oraz przez komisje rekrutacyjne nie mogą być wydawane na podstawie przepisów, które podwyższają z 6 na 7 lat wiek, w którym rozpoczyna się obowiązek szkolny dzieci, gdyż przepisy te na dzień dzisiejszy nie są przepisami obowiązującymi. Istnieje tym samym realne zagrożenie, iż rodzice dzieci trzyletnich nieprzyjętych do przedszkoli, w swych skargach do sądów administracyjnych będą skutecznie podnosić zarzut niezgodności z prawem rozstrzygnięć dyrektorów oraz komisji rekrutacyjnych, mocą których na rok szkolnych 2016/2017 do przedszkoli przyjęto dzieci w wieku 6 lat".

Głos Nauczycielski, 24 marca 2016
A.B., 24 marca 2016

Zobacz też:
Rekrutacja do szkół pod kontrolą wojewodów i kuratorów (marzec 2016)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży