Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

ZNP pisze do Premiera

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
ZNP wystosował list do premiera Donalda Tuska, prosząc o spotkanie w związku z projektowanymi przez MEN zmianami w ustawie o systemie oświaty.

W liście napisano, że Związek otrzymuje wiele opinii i stanowisk wyrażających zdecydowany sprzeciw wobec proponowanych zmian. Zmian tych jest przeszło osiemdziesiąt, ich zakres obejmuje wszystkie obszary struktury oświatowej, a także instytucje odpowiedzialne za nadzór pedagogiczny i system egzaminów zewnętrznych. Projektowane zmiany – piszą autorzy – w sposób zasadniczy modyfikują dotychczasowy kształt systemu oświaty w Polsce i znacząco wpływają na sposób realizacji konstytucyjnego prawa obywateli do bezpłatnej edukacji.

Zdaniem związkowców zmiany prowadzą do destabilizacji systemu oświaty w Polsce oraz wyzbycia się przez państwo odpowiedzialności za spójność tego systemu, a w konsekwencji również do obniżenia jakości kształcenia. Związkowcy chcą spotkania z Premierem aby przed przyjęciem przez rząd proponowanych zmian zwrócić jego uwagę na istotne zagrożenia wynikające z projektu ustawy.

ZNP, 20.04.2011
A.B./A.D., 20 kwietnia 2011

Zobacz też:
ZNP negatywnie o zmianie ustawy o systemie oświaty (kwiecień 2011)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży