Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

ZNP negatywnie o zmianie ustawy o systemie oświaty

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Związek Nauczycielstwa Polskiego przesłał do MEN negatywną opinię ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Wg ZNP, projektowane zmiany w sposób zasadniczy modyfikują dotychczasowy kształt systemu oświaty w Polsce i znacząco wpływają na sposób realizacji w państwie konstytucyjnego prawa obywateli do bezpłatnej edukacji.

Związek zdecydowanie opowiada się przeciw projektowanym zapisom regulacji ustawowej, umożliwiającym jednostkom samorządu terytorialnego nieograniczone zlecanie organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom zadań własnych gmin, powiatów i samorządów województw z zakresu publicznej edukacji. W przekonaniu ZNP rozwiązanie to zakłada demontaż publicznej edukacji i prowadzi wprost do wyzbycia się przez organy publiczne w Polsce konstytucyjnych zadań w zakresie zapewnienia obywatelom dostępu do bezpłatnej edukacji. ZNP opowiada się za utrzymaniem instytucji państwa i samorządu w roli podmiotów odpowiedzialnych za respektowanie i realizowanie elementarnych praw społecznych i edukacyjnych – napisano w opinii.

Pełny tekst opinii dostępny jest na stronie www.znp.edu.pl 

Głos Nauczycielski, 13.04.2011
A.B./A.D., 13 kwietnia 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży