Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

ZNP i Prezydium Komisji Edukacji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
11 lipca na wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego odbyło się spotkanie kierownictwa ZNP i prawników związkowych z Prezydium Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Związkowcy przedstawili na spotkaniu przykłady łamania oraz obchodzenia prawa oświatowego i prawa pracy przez organy prowadzące placówki oświatowe, głównie jednostki samorządu terytorialnego (m.in. Cieszanów, Słubice, Chmielnik, Płock). Zaprezentowali także przykłady różnej interpretacji tego samego prawa przez biura prawne poszczególnych wojewodów oraz wskazali na niedomagania nadzoru prawnego sprawowanego przez wojewodów. Prezydium Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży jednogłośnie postanowiło, iż Komisja wystosuje do Prezesa Rady Ministrów dezyderat zawierający wniosek o niezwłoczne podjęcie przez administrację rządową działań, które pozwolą na szybkie rozwiązanie zaistniałych problemów.

W swoim wystąpieniu przed Komisją prezes ZNP, Sławomir Broniarz, skrytykował min. przepisy ustawy o systemie oświaty, odbierające kuratorom kontrolę nad decyzjami dotyczącymi likwidacji szkół. Zwracał też uwagę na na przypadki ignorowania prawa – jak przekazywanie szkół w ręce spółek prawa handlowego.Poinformował także, że 18 czerwca Związek Nauczycielstwa Polskiego skierował do Premiera RP pismo, zawierające wykaz przypadków jaskrawego łamania prawa przez jednostki samorządu terytorialnego oraz wojewodów.

ZNP, 11 lipca 2012
A.D., 11 lipca 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży