Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

ZNP i Komisja

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Prezes ZNP, Sławomir Broniarz, skierował w piątek 2 marca protest do Marszałka Sejmu, Marka Jurka, w sprawie łamania zasad dialogu społecznego w parlamencie. Jak twierdzi prezes Związku, podczas piątkowego posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej ds. programu "Solidarne Państwo" odmówiono przedstawicielowi ZNP możliwości udziału w debacie nad poprawkami do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. ZNP, największy i najstarszy związek zawodowy działający w oświacie, jest oburzony taką procedurą. Wg Broniarza, Komisja pozwoliła przedstawicielom ZNP tylko "słuchać i notować". Prezes ZNP podkreślił, że Związek uznaje takie zachowanie za pogwałcenie elementarnych zasad dialogu społecznego.
(Głos Nauczycielski, 02.03.2007)
A. D., 4 marca 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży