Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

ZNP gotowe do protestu

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W referendum strajkowym, przeprowadzonym przez ZNP, wzięło udział ok. 60% pracowników oświaty (ponad 330 tysięcy osób) – referendum jest zatem ważne. Ponad 80% uczestników opowiedziało się za przeprowadzeniem jednodniowego strajku ostrzegawczego.

Prezydium Zarządu Głównego ZNP zapowiedziała na 17 marca ogólnopolski marsz protestacyjny. ZNP zwraca się także do premiera z prośbą o spotkanie i wspólną dyskusję na temat sytuacji w oświacie. Związek oczekuje:

- 7% podwyżki w 2007 roku;
- rozwiązań systemowych gwarantujących wynagrodzenie nauczycieli pracujących przy maturach i egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
- wzrostu od 1 stycznia 2008 roku średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty do 100 proc. kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej;
- przedłużenia do 2011 roku możliwości przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela;
- zakończenia prac nad emeryturami pomostowymi;
- odwołania Romana Giertycha ze stanowiska szefa MEN.

Od wyników rozmów z premierem ZNP uzależnia to, czy podejmie decyzję o strajku. Na razie związek zapowiada ogólnopolski protest na 17 marca. Jeśli natomiast dojdzie do strajku, będzie on jednodniowy. Nauczyciele przyjdą do szkoły, ale nie poprowadzą lekcji.
(Serwis Internetowy PAP 21.02.2007, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna 22.02.2007, www.znp.edu.pl)
A. D., 20 lutego 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży