Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

ZNP do TK w sprawie Karty Nauczyciela

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
ZNP domaga się wprowadzenia regulacji prawnych umożliwiających stosowanie w całości przepisów Karty Nauczyciela wobec nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Szkoła publiczna, niezależnie od organu który ją prowadzi, stanowi narzędzie realizacji konstytucyjnych obowiązków państwa w zakresie dostępu obywateli do bezpłatnej edukacji a zadania dydaktyczne nie różnią się od zadań wykonywanych przez nauczycieli w placówkach publicznych podlegających obecnie ustawie Karta Nauczyciela.

Istnieje zatem konieczność zrównania statusu prawnego nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego ze statusem prawnym nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek samorządowych – uznali delegaci na Zjazd ZNP.

Delegaci podjęli decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. ai art. 91b ust. 2 pkt 1-3 ustawy Karta Nauczyciela w zakresie, w jakim norma ta dotyczy przedszkoli, szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego – z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

ZNP, 25.11.2014
A.B., 25 listopada 2014

Zobacz też:
Karta Nauczyciela do zmiany? (listopad 2014)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży