Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Znowelizowana ustawa

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W Dzienniku Ustaw nr 80 z dnia 9 maja 2007 poz. 542 opublikowana została ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie (z wyjątkiem kilku przepisów) po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 23 maja 2007 r. To w tym akcie prawnym zapisane są mundurki, bramki w Internecie, monitoring szkół, obligatoryjność rad rodziców.
I. D., 9 maja 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży