Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zmieni się pisemna matura z języka polskiego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Od 2013 roku arkusz egzaminacyjny dla poziomu podstawowego z języka polskiego ulegnie zmianie. Zadania będą mogły odnosić się już nie tylko do listy lektur wymienionych w aneksie, ale także do pozostałych książek wskazanych w postawie programowej tego przedmiotu w zakresie kształcenia na poziomie podstawowym.

Tak wynika z rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Obecnie w aneksie (wymaganym na maturze) na liście lektur podstawowych znajdują się 52 pozycje, z którymi musi zapoznać się uczeń lub uczennica, aby bez problemu zdać egzamin. Lista ma zostać rozszerzona m.in. o „Lament świętokrzyski”, „Wierną rzekę” Stefana Żeromskiego, „Proces” Franza Kafki (który teraz wymagany jest na poziomie rozszerzonym) czy „Don Kichota” Miguela de Cervantesa. Dodatkowo aneks wskazuje na rozdziały czy tomy książek, które są wymagane. Te wyszczególnienia też przestaną obowiązywać, co oznacza, że będzie trzeba przeczytać cały utwór. Podstawa programowa zawiera również ogólną informację o wymogu zapoznania się z twórczością autora bez wskazania konkretnego dzieła.

Gazeta Prawna, 15.09.2011
A.B./A.D., 15 września 2011

Zobacz też:
Komunika CKE

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży