Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zmiany w WF-ie

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W ramach reformy programowej MEN chce, żeby aktywność fizyczna sprawiała przyjemność każdemu uczniowi; celem jest wykształcenie nawyku uprawiania sportu także po szkole i później w dorosłym życiu. Dlatego, jak powiedział na konferencji prasowej minister Marciniak, zajęcia z wychowania fizycznego muszą być jak najbardziej atrakcyjne i zróżnicowane. Podstawową zmianą zaproponowaną w nowej podstawie programowej jest podział lekcji na dwie części: pierwszą obejmującą zajęcia w systemie klasowo-lekcyjnym i drugą realizowaną w systemie zajęć pozalekcyjnych. Obecność na obu typach zajęć będzie obowiązkowa, zajęcia realizowane w systemie pozalekcyjnym będą fakultatywne co do treści. Szkoła i rodzice zdecydują o wyborze jednego z bloków tematycznych, wśród których znajdą się profile: sportowy, rekreacyjny, turystyczny, taneczny oraz edukacja zdrowotna. Zajęcia w systemie pozalekcyjnym uczniowie rozpoczną od IV klasy szkoły podstawowej. W szkole ponadgimnazjalnej w systemie szkolno-klasowym odbywać się będzie już tylko 1 godzina tygodniowo. Każdy uczeń i uczennica ma mieć od 100 do 150 godzin WF-u rocznie przez 12 lat edukacji.

Zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej, szkoły będą rozliczane z efektów nauczania poszczególnych przedmiotów. W przypadku WF-u takimi efektami mają być między innymi umiejętność samodzielnego oceniania przez ucznia własnej sprawności fizycznej czy zaszczepienie uczniowi praktykowania zachowań zdrowego trybu życia.

Projekt podstawy programowej dla wychowania fizycznego jest dostępny na stronie MEN www.reformaprogramowa.men.gov.pl.

MEN, 31.07.2008
A.R./A. D., 31 lipca 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży