Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zmiany w oświacie z punktu widzenia samorządu

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Wizja zmian w Karcie Nauczyciela, zaprezentowana przez minister Hall, to z samorządowego punktu widzenia jedno z najważniejszych w mijającym roku wydarzeń związanych z oświatą. Zmiany mają zmierzać w kierunku decentralizacji – MEN chce dać więcej swobody samorządom i dyrektorom szkół m.in. w kreowaniu pensji nauczycielskich. Proponowanym rozwiązaniom sprzeciwia się ZNP.

Mijający rok przyniósł nauczycielom 7 procentową podwyżkę. Od września ich płace zasadnicze wzrosły w zależności od stopnia awansu zawodowego - od 133 zł do 183 zł brutto. Na wrzesień 2011 roku zaplanowano kolejny 7-procentowy wzrost wynagrodzeń nauczycieli.

Samorządy w styczniu 2010 roku po raz pierwszy miały obowiązek wypłaty nauczycielom jednorazowego dodatku uzupełniającego w przypadku, gdy nie osiągnęli oni średnich zapewnionych w Karcie Nauczyciela. Od nowego roku dodatki wyrównawcze będą wliczane do trzynastek oraz do wynagrodzenia (lub ekwiwalentu) za urlop wypoczynkowy.

Ważne dla gmin było uregulowanie kwestii związanych z pobieraniem od rodziców opłat za przedszkola.

W sierpniu Sejm postanowił, że w przedszkolu publicznym i w tzw. innych formach wychowania przedszkolnego ma być realizowanych co najmniej pięć godzin zajęć bezpłatnych. Wysokość opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym ten wymiar godzin oraz za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych będą ustalały rady gmin. Samorządy mają czas na podjęcie nowych uchwał o opłatach do 31 sierpnia 2011 r.

Dla wielu gmin rok ten wiązał się z przekształceniem samorządowych placówek oświatowych funkcjonujących w formie zakładów budżetowych. Od 2011 r. wchodzi w życie art. 79 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym przedszkola i szkoły zakładane i prowadzone przez samorządy mają być jednostkami budżetowymi.

W wyniku tegorocznej powodzi zniszczonych zostało 800 szkół i przedszkoli. Decyzją minister Hall samorządy poszkodowane przez żywioł miały pierwszeństwo w ubieganiu się o dofinansowanie remontów z rezerwy subwencji oświatowej.

Serwis Samorządowy PAP, 27.12.2010
A.B./A.D., 27 grudnia 2010

Zobacz też:
Upłynął termin przygotowania analiz wynagrodzeń nauczycieli (styczeń 2010)
Samorządy: brakuje pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli (luty 2010)
Samorządowcy apelują o standardy edukacyjne (marzec 2010)
Gminy będą ustalać liczbę uczniów w klasach (maj 2010)
Trybunał Konstytucyjny: przepisy Karty Nauczyciela, kwestionowane przez samorządy są zgodne z konstytucją (czerwiec 2010)
Droższe miniprzedszkola? (sierpień 2010)
Likwidacja szkół działających w formie zakładów budżetowych (wrzesień 2010)
Uchwały o likwidacji szkoły są aktem prawa miejscowego – ważna uchwała NSA (listopad 2010)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży