Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zmiany w ocenianiu

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
MEN przygotowuje projekt nowych zasad, dotyczących oceniania. Część proponowanych zmian jest odpowiedzią na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który nakazał zmianę systemu oceniania matur. Zgodnie z nową propozycją MEN, od przyszłego roku szkolnego, aby zdać maturę, trzeba będzie zdobyć 30% punktów ze wszystkich egzaminów. Maturzyści, którzy nie zdadzą jednego przedmiotu, będą mogli zdawać egzamin poprawkowy jeszcze w sierpniu.

Od roku szkolnego 2008/09 na maturze będzie można zdawać egzamin z filozofii, informatyki, a także łaciny i kultury antycznej. Matematyka jako przedmiot obowiązkowy ma się pojawić w 2010 roku.

W projekcie rozporządzenia dotyczącego zasad oceniania przewiduje się także, że stopnie z dodatkowych przedmiotów będą wliczane do średniej ocen. Oznacza to, że do średniej będzie wliczana m.in. – zgodnie z postulatem Episkopatu – ocena z religii (a także z etyki, wychowania do życia w rodzinie, czy dodatkowych języków obcych).
Propozycje MEN mają być konsultowane z partnerami społecznymi.
(Gazeta Prawna 26.03.2007, Dziennik 27.03.2007)
A. D., 30 marca 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży