Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zmiany w nauczaniu przedszkolnym już obowiązują

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
16 października wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którą przygotowanie przedszkolne (zerówka) dotyczyć będzie również dzieci objętych nauczaniem indywidualnym, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. Sposób i tryb organizowania indywidualnego nauczania, w szczególności wymiar godzin realizowany bezpośrednio z sześciolatkiem, powinien określić w rozporządzeniu minister edukacji narodowej. Dotychczas rozporządzenie jeszcze nie zostało opublikowane.

Gazeta Prawna, 16.10.2007
I. D., 26 października 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży