Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zmiany organizacyjne w MEN

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Krystyna Szumilas wydała zarządzenie, w którym określiła zakres nadzoru poszczególnych wiceministrów oraz ministra edukacji – informuje Głos Nauczycielski.

Na mocy nowego zarządzenia, Tadeusz Sławecki wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych, wykonując jednocześnie zadania wynikające z nadzoru ministra nad:Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (z wyłączeniem nadzoru pedagogicznego),Centralną Komisją Egzaminacyjną i okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi w zakresie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz egzaminów eksternistycznych.

Podsekretarz stanu Joanna Berdzik odpowiada za działania Departamentu Funduszy Strukturalnych i Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania.

Podsekretarz stanu Maciej Jakubowski nadzoruje Departament Strategii i Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym. Jednocześnie wykonuje zadania wynikające z nadzoru ministra nad Instytutem Badań Edukacyjnych oraz zakładami kształcenia nauczycieli.

Podsekretarz stanu Mirosław Sielatycki wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania: Departamentu Programów Nauczania i Podręczników oraz Departamentu Współpracy Międzynarodowej. Odpowiada też za działanie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych (oprócz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminów eksternistycznych), Centrum Nauki Kopernik i Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Sama minister Szumilas sprawuje nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra, Departamentem Informacji i Promocji oraz Departamentem Prawnym.

W czasie wakacji z Gabinetu Politycznego minister Krystyny Szumilas odszedł dr Leszek Mellibruda, psycholog i trener biznesu, który miał być odpowiedzialny za wizerunek resortu. W tymże Gabinecie zatrudniony został jako asystent minister Marcin Grabiak (ur. w 1985 roku), absolwent nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością marketing polityczny.

GN, 18.07.2012, 01.08.2012
A.D., 1 sierpnia 2012

Zobacz też:


Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży