Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zmiana w finansowaniu oświaty?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego debatowała na temat sposobu naliczania subwencji oświatowej. Pierwszy wariant zakłada zachowanie dotychczasowego sposobu finansowania. Drugi, to likwidacja subwencji oświatowej oraz odejście od zasady jednolitego systemu finansowego dla wszystkich samorządów.

Zdaniem zespołu ds. finansów strony samorządowej KWRiST, „jednostki samorządu terytorialnego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty powinny otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa, nie zaś subwencje”.

Nad tymi propozycjami mają dyskutować na wspólnym posiedzeniu członkowie zespołu ds. edukacji i zespołu ds. finansów.

Serwis samorządowy PAP, 03.03.2008
I. D. , 3 marca 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży