Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zmiana ustawy o systemie oświaty przyjęta przez Senat bez poprawek

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Senat nie wprowadził poprawek do noweli ustawy o systemie oświaty, która przesuwa na 2014 rok wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich.

Za przyjęciem nowelizacji ustawy bez poprawek głosowało 59 senatorów, przeciw było 22, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowością w ustawie, jak przypomina Gazeta Prawna, jest to, że w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 dyrektor szkoły będzie miał obowiązek przyjąć dziecko 6-letnie do szkoły, jeżeli jego rodzice podejmą taką decyzję. Ustawa nie wprowadza zmian w obowiązku przedszkolnym pięciolatków. Wszystkie dzieci w wieku pięciu lat będą objęte obowiązkowym, rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Dzieci urodzone w latach 2006 i 2007, które nie rozpoczną nauki w I klasie szkoły podstawowej od 1 września 2012 r. i od 1 września 2013 r., pozostaną przedszkolakami.

Dziennik Gazeta Prawna, 1.02.2012
A.B./A.D., 1 lutego 2012

Zobacz też:
Sejm znowelizował Ustawę o systemie oświaty: sześciolatki w szkołach od 2014 roku

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży