Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zmiana terminów wakacji?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Dyrektorzy wrocławskich szkół na spotkaniu z Katarzyną Hall zaproponowali częstsze przerwy w nauce, nawet kosztem krótszych wakacji letnich. Zmiana organizacji roku szkolnego miałaby na celu uniknięcie problemów związanych z jednoczesnym prowadzeniem egzaminów, zwłaszcza maturalnych i zajęć w szkołach.

Według pomysłodawców, egzamin gimnazjalny i sprawdzian po szóstej klasie mogłyby być przeprowadzone w dwóch ostatnich tygodniach kwietnia. W tym czasie pozostałe klasy miałyby ferie wiosenne. Przerwa w nauce wprowadzona byłaby również na przełomie października i listopada, potem w lutym byłyby ferie zimowe, a rok szkolny kończyłby się po 18 czerwca, ale zaczynał już 15 sierpnia.

Najważniejsze korzyści z proponowanych zmian to możliwość zorganizowania matury i innych egzaminów bez zaburzania cyklu nauczania pozostałych klas. Poza tym do tej pory aż do Bożego Narodzenia nie ma dłuższych przerw w nauce. To powoduje, że i uczniowie, i nauczyciele są zmęczeni i częściej chorują.

Dziennik, 20.02.2008
I. D., 20 lutego 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży