Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zmiana rozporządzenia w sprawie BHP w szkołach umożliwi zamknięcie szkół na Euro

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Podpisane przez minister Hall rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach, upoważnia organy prowadzące szkoły do zawieszenia zajęć na czas oznaczony, jeśli na danym terenie wystąpi zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, na których termin i organizację nie mają wpływu rzeczone organy. Zagrożenie to może być związane z utrudnieniami w przemieszczaniu się uczniów między szkołą a miejscem zamieszkania lub w organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

Przepis umożliwi samorządom miast, w których odbywać się będą takie wydarzenia jak finałowy turniej Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, zawieszenie zajęć w szkołach zlokalizowanych w bezpośredniej strefie wydarzeń sportowych. Nie oznacza to jednak możliwości zawieszenia zajęć we wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym jest dana jednostka samorządu terytorialnego.

W razie potrzeby organ prowadzący szkołę powinien zorganizować opiekę dla uczniów i wychowanków, którym zawieszono zajęcia.

MEN, 25.07.2011
A.B./A.D., 25 lipca 2011

Zobacz też:
Na czas meczów Euro 2012 można będzie zawiesić zajęcia w szkole (marzec 2011)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży