Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zmiana przepisów o finansowaniu przedszkolaka w sąsiedniej gminie

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Tylko do końca roku będą obowiązywać niekorzystne dla części gmin przepisy dotyczące finansowania pobytu dziecka w przedszkolu w innej gminie.

Urząd Gminy w Stopnicy wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego, wskazując, że obowiązujące prawo krzywdzi mniej zamożne gminy. TK przyznał mu rację i 18 grudnia 2008 r. (sygn. akt 19/07) zakwestionował art. 90 ust. 2c ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Przepis ten stanowi, że kiedy dziecko uczęszcza do przedszkola niepublicznego, które nie jest położone w jego gminie, musi ona wpłacić drugiej gminie dotację w obowiązującej tam wysokości. Jest to niekorzystny dla gmin uboższych, kiedy rodzice zapisują dzieci do prywatnych przedszkoli w sąsiednich zamożniejszych gminach. Trybunał wskazał, że przepis ten ma się zmienić do końca 2009 roku.

W związku z tym do Sejmu trafił już przygotowany przez Senat projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Ucieszy zwłaszcza małe gminy, które leżą w okolicach dużych miast.

Nowelizacja wskazuje, że gmina pokryje koszty dotacji pobytu dziecka w przedszkolu w innej gminie do wysokości wskaźnika, który u niej obowiązuje. Ponadto przewiduje, że na podobnych zasadach gminy będą rozliczać między sobą dotacje, jeżeli dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach w publicznych i niepublicznych tzw. innych formach wychowania przedszkolnego.

Gmina przekazuje z budżetu miesięczną dotację na pobyt dziecka w prowadzonym przedszkolu. Jej wysokość jest równa wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia. Gdy na terenie gminy działają niepubliczne placówki, wysokość dotacji wynosi nie mniej niż 75 proc. tej kwoty. Prowadzony przez nią punkt lub zespół przedszkolny uzyska 50 proc., a tego typu placówka niepubliczna 40 proc.

Gazeta Prawna, 3.08.2009
A.B./A.D., 3 sierpnia 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży