Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zmiana procedury dopuszczania podręczników do użytku szkolnego?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Sejm przepytał Panią Krystynę Szumilas, Sekretarz Stanu w MEN, w sprawie trybu dopuszczania podręczników do użytku szkolnego. Pani Wiceminister uważa, że trzeba zwiększyć liczbę recenzentów oraz wprowadzić procedurę konfrontacji, gdy oceny zawarte w recenzjach są rozbieżne.

W październiku 2007 roku Gazeta Wyborcza napisała, że zatrudniona w MEN przez Ministra Giertycha, katechetka i działaczka Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Teresa Izworska od kwietnia odmawia dopuszczenia podręcznikowi z serii „To lubię” z języka polskiego. Powodem odmowy była recenzja językoznawcy z Uniwersytetu Warszawskiego prof. Krystyny Waszak, która uznała, że podręcznik zawiera szkodliwe "propagandowe" treści ekologiczne i jest za mało patriotyczny. Pytana o wspomniany podręcznik Krystyna Szumilas poinformowała, że na trzy opinie recenzentów zamówione w okresie gdy MEN kierował Giertych dwie były pozytywne, jedna negatywna. Dlatego nowe kierownictwo MEN wystąpiło o dodatkową opinię rzeczoznawcy, która okazała się pozytywna i 13 grudnia podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego.

Pani Minister opowiada się za tym, by w przyszłości tworzenie podstawy programowej było połączone z ekspercka oceną podręczników. Zmiany wymaga też zapis w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z którym szkoła wybiera maksymalnie trzy podręczniki do danego przedmiotu, które następnie obowiązują w niej przez trzy lata.

Nauka w Polsce, 13 stycznia 2008
A. B./I. D., 20 stycznia 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży