Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zmiana dyrektora ORE

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Odwołany szef ORE dr hab. Marek Piotrowski kierował ośrodkiem od lutego 2015 r. Minister edukacji Anna Zalewska kilkakrotnie sygnalizowała publicznie, że jest niezadowolona z jego pracy. Obarczała go odpowiedzialnością m.in. za nie dość sprawne rozliczenie projektów unijnych, w tym projektu e-podręczników, za co miała grozić konieczność zwrotu środków unijnych.

Sławomir Kuligowski, nowo powołany dyrektor ORE jest historykiem, wieloletnim nauczycielem, działaczem samorządowym, regionalistą. Ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski. Ma tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie historii, specjalizuje się w dziedzinie historii najnowszej. Pracował jako nauczyciel historii w kilku szkołach, pełnił także funkcję dyrektora Zespołu Szkół. Prowadził zajęcia z historii państwa i prawa oraz funkcjonowania samorządu terytorialnego w Pomaturalnym Studium Samorządu Terytorialnego i Administracji. Pracował również jako wizytator w Kuratorium Oświaty w Warszawie. Jako kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki reprezentował miasto w Radzie Programowej Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mińsku Mazowieckim. Uczestniczył również w pracach Wojewódzkiej Rady Programowej Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie.

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Powstał 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

MEN, 13.04.2016, Głos Nauczycielski 13.04.2016, Gazeta Wyborcza 13.04.2016


A.B., S.K., 13 kwietnia 2016

Zobacz też:
MEN łączy dwie placówki w nowy Ośrodek Rozwoju Edukacji (grudzień 2009)
Błyskawiczna decyzja MEN: CODN i CMPP znikają z mapy edukacyjnej Polski (grudzień 2009)
Zamieszanie wokół e-podręczników: czystki i obietnice (grudzień 2014)
Doktor Marek Piotrowski nowym dyrektorem ORE (luty 2015)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży