Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zespoły do spraw indywidualnego podejścia

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W całej Polsce odbywa się cykl konferencji poświęconych zmianom w systemie oświaty. Minister przedstawia proponowane rozwiązania i zapewnia, że zbiera opinie na ich temat wśród przedstawicieli różnych grup. Największe zmiany mają zajść w systemie szkolnictwa zawodowego: wg wiceministra Włodkowskiego, szkoła zawodowa musi być elastyczna i szybko odpowiadać na potrzeby rynku pracy.Jeśli chodzi o zmiany w podejściu do uczniów i uczennic, minister Hall podkreślała, że gimnazjum powinno być takim szczeblem edukacji, w którym odkrywa się pasje i zainteresowania uczniów. Nad indywidualnym rozwojem ucznia wychowawcy muszą jednak pracować już od przedszkola. Minister zapewniała, że jest już gotowy zestaw rozporządzeń, które mają wprowadzić zmiany.


Wg Gazety Prawnej, przygotowywany przez MEN projekt zmian zakłada powołanie w szkołach zespołów, które będą rozpoznawać specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i uczennic, w tym niepełnosprawnych, chorych, zaniedbanych wychowawczo lub wybitnie zdolnych. Minister Hall tłumaczyła na konferencji prasowej w Lublinie 4.01., że w myśl proponowanych przez MEN zmian specjalne potrzeby edukacyjne dotyczą także dzieci, które np. przybywają z innego systemu edukacji i po kilku latach kształcenia za granicą wymagają wyrównania różnic programowych. Indywidualne podejścia do ucznia powinno być obecne na każdym etapie edukacji a służyć temu mają zespoły do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, które - według projektowanych zmian - mają powstać w każdej szkole.

Zadaniem takiego zespołu będzie rozpoznanie m.in. przyczyn niepowodzeń szkolnych ucznia lub uczennicy, specyficznych trudności w uczeniu się, ale też zdolności i możliwości. Zespół będzie miał za zadanie opracować indywidualny program pracy dla danego ucznia, który odpowie na jego specyficzne potrzeby. Następnie zespół ma też dokonywać oceny efektywności podjętych działań i postępów dziecka.

Tokfm.pl, Gazeta Prawna, 4.02.2010
A.B./A.D., 4 lutego 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży