Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zero tolerancji trafia do ustawy

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na konferencji prasowej 12 lipca minister Roman Giertych zaprezentował propozycje zmian w ustawie o systemie oświaty związane z realizacją programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

Najważniejszą zmianą jest powołanie Ośrodków Wsparcia Wychowawczego dla gimnazjalistów. Prócz tego, w ustawie znajdzie się rozdział „Prawa i obowiązki ucznia. Kary i nagrody”. Proponowana jest również zmiana w Karcie Nauczyciela, w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, w kodeksie karnym, w ustawie o samorządzie gminnym i o straży gminnej. Wszystko to ma służyć zwiększeniu dyscypliny w szkołach.

Na realizację proponowanych zmian planowane jest zagwarantowanie w budżecie 2008 roku kwoty 130 mln złotych. Zostaną one wydane na utworzenie 16 ośrodków, po jednym w każdym województwie. Ośrodek będzie gromadził do 100 uczniów.
I. D., 12 lipca 2007

Zobacz też:
Skończyły się żarty

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży