Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zero tolerancji i przygotowanie do życia we wspólnocie narodowej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
19 lipca premier przedstawił sprawozdanie z rocznej działalności swojego rządu. W drukowanej wersji sprawozdania edukacji poświęcony został przede wszystkim rozdział „Więcej bezpieczeństwa w szkołach” – jako sukcesy rządu wymienia się m.in. program „Zero tolerancji”, wprowadzenie do ustawy o systemie oświaty zaostrzonych kar za stosowanie przemocy wobec nauczycieli, wprowadzenie jednolitego stroju szkolnego, przyznanie nauczycielom statusu funkcjonariuszy publicznych, podwyższenie kwoty bazowej i zwiększenie subwencji oświatowej.

W rozdziale „Przywrócona ranga dziedzictwa narodowego” mowa jest o tym, że upowszechnianiu postaw patriotycznych i promocji nowoczesnych form edukacyjnych w prezentowaniu polskiej historii i kultury służyć mają programy „Patriotyzm jutra” i „Świadkowie Historii”. Premier zapowiedział także, że rozpoczęła się adresowana do młodego pokolenia kampania społeczna „Pamiętam. Katyń 1940”, w ramach której powstaną scenariusze lekcji, materiały multimedialne i broszury. „Wzmacniamy bezpieczeństwo w szkołach. Podjęliśmy wysiłek, by szkoła przygotowywała do życia we wspólnocie narodowej” – pisze premier we wstępie do sprawozdania.

Pełny tekst sprawozdania www.kprm.gov.pl

Głos Nauczycielski 19.07.2007, broszura „365 dni”
A. D., 22 lipca 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży