Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zawyżone subwencje

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Gazeta Wyborcza omawia wyniki raportu NIK, z którego wynika, ze zarówno w szkołach specjalnych jak i wszystkich typach szkół publicznych, zawyżana jest liczba uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Na tych uczniów gminy dostają zwiększoną subwencję.

Spośród skontrolowanych 27 szkół specjalnych aż 2/3 pobrało prawie o 24 mln zł za dużo z budżetu państwa. Podobnie w 2010 r. urzędnicy edukacyjni oraz z Ministerstwa Finansów wykryli nieprawidłowości w ponad 340 skontrolowanych gminach. Szkoły musiały oddać 77 mln zł do budżetu.

Gazeta Wyborcza, 1.12.2011
A.B./A.D., 1 grudnia 2011

Zobacz też:
Niewykorzystana pomoc materialna dla uczniów (listopad 2009)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży