Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zaproszenie do udziału w konsultacjach unijnego programu działania na rzecz młodzieży

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury zachęca do udziału w konsultacjach na temat kształtu przyszłego programu działania na rzecz młodzieży. Obecny program „Młodzież w działaniu” będzie realizowany do 2013 roku. Konsultacje mają na celu zebranie opinii na temat tego, jak powinien wyglądać europejski program na rzecz młodzieży w przyszłości, tak aby w pełni odpowiadał potrzebom i oczekiwaniom młodzieży oraz przyszłym wyzwaniom. Program będzie miał również szerszy kontekst polityczny. Będzie on stanowić ważny element strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Przyszły program na rzecz młodzieży będzie w dalszym ciągu wspierał europejską współpracę w dziedzinie młodzieży, która obecnie realizowana jest w ramach strategii UE „Młodzież – inwestowanie i mobilizowanie”. W strategii tej podkreślono potrzebę przekrojowego podejścia do kwestii młodzieżowych przy uwzględnieniu różnych obszarów, które dotyczą młodych ludzi (np. edukacji, zatrudnienia, przedsiębiorczości, integracji społecznej, zdrowia, wolontariatu itp.). Na mocy traktatu lizbońskiego, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r., działania UE powinny „zachęcać młodzież do uczestnictwa w demokratycznym życiu Europy”.

Kwestionariusz jest dostępny we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. Za pomocą kwestionariusza osoby fizyczne, organizacje oraz przedstawiciele władz publicznych zainteresowani przyszłością europejskiego programu na rzecz młodzieży mogą przekazać nam swoje opinie i sugestie. Odpowiedzi można nadsyłać do 30 listopada 2010 r.

Wiadomości ngo, 29.09.2010
A.B./A.D., 29 września 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży