Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zaprezentowano wyniki projektu TALIS 2008

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
15 października na konferencji w MEN zaprezentowane zostały wyniki międzynarodowego projektu badawczego TALIS 2008.

Badaniami byli objęci nauczyciele I poziomu szkoły średniej (gimnazjum) w 24 krajach, w tym w Polsce. Głównym zadaniem projektu było dostarczenie informacji dotyczących rozwoju zawodowego nauczycieli, praktyk i postaw towarzyszących nauczaniu, stylów zarządzania szkołą.

Raport z badań jest dostępny do pobrania na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych www.ibe.edu.pl

Nauczyciele i nauczycielki w badaniach deklarują m.in., że nawiązują dobre kontakty z uczniami, nie mają wiele problemu z utrzymaniem porządku na lekcjach (ponad 80% czasu na lekcji poświęcają na uczenie). Deklarują także, że często się dokształcają.

Wyniki badań są nadspodziewanie dobre – tak dobre, że niektórym trudno w nie uwierzyć. I tak na przykład dziennik Metro przytacza część wyników, obrazujących poziom zadowolenia nauczycieli i nauczycielek i opatruje je komentarzami, które negują ich wiarygodność.

MEN, 15.10.2009, Metro 15.10.2009
A.B./A.D., 15 października 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży