Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zapowiedź zmian w szkolnictwie zawodowym

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister edukacji narodowej rok szkolny 2014/2015 ogłosiła Rokiem Szkoły Zawodowców. MEN zaplanowało szereg działań, mających usprawnić szkolnictwo zawodowe, które podejmowane będę nie tylko w tym roku szkolnym, ale i później.

MEN przyznaje, że większość techników i zawodówek nie spełnia swojej funkcji. Minister Joanna Kluzik-Rostkowska obiecuje, że na zmiany do 2020 roku będzie przeznaczonych 120 milionów euro z funduszy unijnych a dodatkowe wsparcie z funduszy regionalnych może wynieść 700 mln. euro.

Nauczanie ma być dopasowane do rynku pracy i bardziej efektywne a priorytetem w szkołach zawodowych będzie kształcenie młodych fachowców pod konkretne zapotrzebowanie pracodawcy. Resort będzie wspierać tzw. dualny system kształcenia polegający na tym, że wiedzę teoretyczną uczeń będzie zdobywał w szkole, a praktyczną u pracodawcy.

MEN; Dziennik Gazeta Prawna.8.10.2014

Komentarz Redakcji Monitora
W Polsce, jak wynika m.in, ze statystyk, publikowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych, największa luka płacowa między kobietami i mężczyznami (w obu przypadkach na korzyść mężczyzn) występuje wśród osób z wyższym wykształceniem oraz wśród absolwentek i absolwentów zawodówek. Szkoły zawodowe w Polsce są przy tym tak silnie "upłciowione", że sprawą tą zainteresowały się nawet ostatnio ekspertki ONZ-towskiego Komitetu dospraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet. Podczas skłądanego niedawno przez rząd polski przed Komitetem sprawozdania, ekspertki pytały m.in. o powody, dla których w niektórych szkołach zawodowych chłopcy stanowią prawie 100% uczących się. Jasnej odpowiedzi nie uzyskały.
A.D.
A.B., 8 października 2014

Zobacz też:
Zapaść szkolnictwa zawodowego (październik 2007)
Założenia reformy szkolnictwa zawodowego (listopad 2008)
Projektowane zmiany w edukacji zawodowej (grudzień 2009)
Projekt "Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru" (wrzesień 2010)
MEN proponuje kwalifikacyjne kursy zawodowe (czerwiec 2011)
Konsultacje projektu nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach (lipiec 2011)
Zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego (styczeń 2012)
Szkolnictwo zawodowe wg. IBE (luty 2012)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży