Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zapaść szkolnictwa zawodowego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Jak wynika z raportu o rozwoju społecznym Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) szkolnictwo zawodowe w Polsce wymaga zmian systemowych. Tego samego zdania są także polscy specjaliści: dyrektorzy szkół i samorządowcy. Konieczne są zmiany przygotowujące absolwentów szkół zawodowych do dalszych etapów kształcenia oraz do wymagań rynku pracy.

Członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty uważają, że szkoły zawodowe muszą mieć odpowiednią bazę, wykwalifikowaną kadrę oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne. OSKKO postuluje również zmiany w przeprowadzaniu egzaminów zawodowych. Chodzi przede wszystkim o zbliżenie standardów egzaminacyjnych do wymagań rynku pracy.

Serwis Samorządowy PAP, 12.10.2007
I. D., 26 października 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży