Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Założenia pilotażu programu „Cyfrowa szkoła” i Rada ds Informatyzacji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ministerstwo Edukacji Narodowej przesłało 20.01. do konsultacji międzyresortowych i społecznych projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) „Cyfrowa szkoła" oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia, dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK.

W ramach programu pilotażowego organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe będą mogły składać wnioski o wsparcie finansowe na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych – lista tych pomocy, obejmująca m.in. przenośne urządzenia komputerowe dla uczniów i nauczycieli, jest określona w programie. Nauczyciele szkół zakwalifikowanych do udziału w programie przez wojewodów będą zobowiązani do doskonalenia i samokształcenia w ramach organizowanych przez e-moderatorów międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, wykorzystywania TIK na zajęciach lekcyjnych oraz przeprowadzenia w okresie trwania programu pilotażowego lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK.

Na realizację programu pilotażowego przewidziano w budżecie państwa rezerwę celową w wysokości 50 mln zł; programem pilotażowym będzie objętych około 400 publicznych szkół podstawowych ze wszystkich województw.

Szkoły będą musiały jednak wnieść tzw. wkład własny - 20 proc. kwoty, o którą chcą się ubiegać. Nie musi to być jednak gotówka - wystarczy, jeśli przygotują szkołę technicznie do obsługi komputerowego sprzętu, czyli zadbają o internetowe łącze itp.

25 stycznia 2012 roku w MEN na podstawie zarządzenia ministra edukacji powołana została Rada do Spraw Informatyzacji Edukacji. Rada liczy 17 osób, przewodniczy jej prof. dr hab. Jan Madey . Rada jest organem pomocniczym ministra edukacji. Jej głównym zadaniem jest wspieranie ministra w przygotowaniu i realizacji wieloletniego programu rządowego wdrażania technologii cyfrowych w edukacji oraz doradzanie we wszystkich innych sprawach związanych z problematyką nowoczesnych technologii w edukacji. Inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się 26 stycznia.

MEN, 20.01.2012, 26.01.2012
A.B./A.D., 26 stycznia 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży