Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Założenia do ustawy o formach opieki nad małymi dziećmi

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Resort pracy i polityki społecznej przygotował założenia do ustawy o formach opieki nad dziećmi do trzech lat. System opieki nad dziećmi do lat 3 ma zostać uregulowany w jednym akcie prawnym, a nadzór nad placówkami sprawować będzie resort pracy.

W założeniach do ustawy zaproponowano kilka typów placówek dla dzieci do 3 lat: żłobek, klub dziecięcy, ogródek dziecięcy, dzienny rodzic i opiekunka. Placówki te mają świadczyć różne formy opieki.

Najwięcej wątpliwości ekspertów budzi dzienny rodzic – forma opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat prowadzona przez osobę fizyczną mającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Gmina w uzasadnionych przypadkach będzie mogła do tych celów odpowiednio wyposażyć lokal komunalny.

Serwis Samorządowy PAP, 4 maja 2009
A.D./A.R./A.B., 4 maja 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży