Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Żałoba w szkołach

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Edukacji, Katarzyna Hall, zaapelowała o rozpoczęcie poniedziałkowych zajęć minutą ciszy. Wezwała także dyrektorów i dyrektorki szkół do organizowania w okresie żałoby narodowej spotkań z uczniami, poświęconych sobotniej tragedii.

„Naszym obowiązkiem jest PAMIĘĆ” – napisał mazowiecki kurator oświaty Karol Semik. Zwrócił się do dyrektorów szkół i placówek województwa mazowieckiego z prośbą o „uczczenie ofiar tragicznego wypadku – najważniejszych osób w państwie - poprzez wywieszenie flag narodowych z kirem oraz zorganizowanie spotkań społeczności szkolnych, które upamiętnią ten jakżeż tragiczny moment w dziejach naszego narodu”.

Łódzkie kuratorium zaapelowało do dyrekcji szkół i nauczycieli, by w ciągu najbliższych dni w klasach 1-3 wyjaśnić pojęcia: prezydent, premier, marszałek Sejmu, a także wyjaśnić pojęcie „żałoba narodowa”. W klasach 4-6 nauczyciele mają omówić m.in. znaczenie symboli narodowych, sposoby zachowania się w momencie ogłoszenia żałoby narodowej, a także wyjaśnić symbolikę miejsca Katyń.

Uczniowie i uczennice gimnazjów mają rozmawiać z nauczycielami dodatkowo m.in. o tragicznej historii Katynia sprzed 70 lat i obecnej tragedii pod Smoleńskiem. Natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych uczniowie mają dyskutować o sytuacji państwa jako instytucji po stracie m.in. prezydenta, wicemarszałka Sejmu, szefów wojsk.

MEN, 11.04.2010, Serwis Samorządowy PAP, 13 kwietnia 2010
A.R./A.D., 13 kwietnia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży