Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zajęcia wyrównawcze za pieniądze UE

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
MEN chce, żeby do końca 2013 roku w każdej szkole podstawowej za pieniądze Unii Europejskiej odbywały się zajęcia wyrównawcze dla najsłabszych lub dodatkowe zajęcia dla najzdolniejszych uczniów klas I–III. Pieniądze mają pochodzić z projektu systemowego o nazwie „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej w kontekście wdrożenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego”. Powszechny program indywidualizacji nauczania miałyby realizować, już od przyszłego roku, zamiast MEN urzędy marszałkowskie. To wymaga jednak przekazania im 150 mln euro, a takie przesunięcie musi zaakceptować Komisja Europejska, której ta decyzja może zająć kilka miesięcy. A to oznacza, że realizacja programów dla szkół może opóźnić się. Prawie połowa województw nie chce przystępować do programu, na który nie ma jeszcze pieniędzy i na początku programu musiałyby zaangażować pieniądze z regionalnej puli unijnych środków. Negatywnie zaopiniował projekt Konwent Marszałków Województw. W 2010 roku na realizacje programu zdecydowało się tylko dziewięć województw. Pozostałe (dolnośląskie, łódzkie, lubelskie, pomorskie, śląskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie) nie uwzględniły go w swoich planach działania na przyszły rok.

Województwa powinny wdrożyć programy indywidualnego nauczania uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych, wyrównujące różnice, które mogą wynikać z obniżenia wieku szkolnego. Program ma także pomóc szkołom wprowadzić nową podstawę programową. Szkoły będą mogły zorganizować dodatkowe zajęcia zarówno dla uczniów i uczennic ponadprzeciętnie zdolnych, jak i nieradzących sobie z nauką, a także kupić potrzebne pomoce dydaktyczne.

Pieniądze będzie mogła otrzymać każda placówka, która określi potrzeby uczniów i uczennic i przygotuje plan zajęć wyrównawczych. Dofinansowanie nie byłoby przyznawane w konkursach, co powinno ułatwić ich pozyskiwanie. O środki dla szkół występowałyby do urzędów marszałkowskich organy prowadzące placówki oświatowe (np. gminy, stowarzyszenia).

Samorządy podnoszą jeszcze jeden argument przeciwko programowi indywidualizacji nauczania najmłodszych uczniów i uczennic. Ich zdaniem program może okazać się nieefektywny, ponieważ MEN przewidział zbyt mało środków dla szkół.

Gazeta Prawna, 19.10.2009
A.B./A.D., 19 października 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży