Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zadania z banku zadań CKE na próbną maturę

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o przygotowywanych zbiorach zadań egzaminacyjnych przeznaczonych na sprawdzian oraz egzamin maturalny

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała zbiory przykładowych zadań
egzaminacyjnych do:
1) części pierwszej i drugiej sprawdzianu (w formule obowiązującej od 2015 r.)
2) egzaminu maturalnego w „nowej” formule z:
- języka polskiego – na poziomie podstawowym i rozszerzonym
- matematyki – na poziomie podstawowym i rozszerzonym
- języka angielskiego – na poziomie podstawowym i rozszerzonym
- języka francuskiego – na poziomie podstawowym i rozszerzonym
- języka hiszpańskiego – na poziomie podstawowym i rozszerzonym
- języka niemieckiego – na poziomie podstawowym i rozszerzonym
- języka rosyjskiego – na poziomie podstawowym i rozszerzonym
- języka włoskiego – na poziomie podstawowym i rozszerzonym
- biologii – na poziomie rozszerzonym
- chemii – na poziomie rozszerzonym
- filozofii – na poziomie rozszerzonym
- fizyki – na poziomie rozszerzonym
- geografii – na poziomie rozszerzonym
- historii – na poziomie rozszerzonym
- informatyki – na poziomie rozszerzonym
- wiedzy o społeczeństwie – na poziomie rozszerzonym.

[Uwaga Redakcji Monitora: zapomnieli o historii sztuki]

Oprócz zadań zbiory zawierają również wskazówki dotyczące ich rozwiązywania, przykładowe rozwiązania, przykładowe wypracowania oraz określenie wiadomości i umiejętności sprawdzanych w poszczególnych zadaniach w języku wymagań ogólnych i szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Materiały zostaną udostępnione do pobrania dyrektorom i dyrektorkom szkół 16 listopada. 14 grudnia zostaną opublikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Dyrektorzy szkół, informuje dyrektor CKE, mogą przekazać materiały nauczycielom poszczególnych przedmiotów, którzy pomiędzy 16 listopada a 14 grudnia – czyli zanim materiały będą powszechnie dostępne – mogą wykorzystać zadania zawarte w publikacjach do przygotowania materiałów powtórzeniowych, prac kontrolnych, sprawdzianów, omówienia wybranych zadań z uczniami, zilustrowania wymagań podstawy programowej w zakresie danego przedmiotu itp. w formie dostosowanej do potrzeb konkretnej szkoły /klasy / grupy uczniów.

Zbiory zadań zostały opracowane w ramach projektu VII CKE-EFS Budowa banków zadań oraz w ramach prac Zespołu Sprawdzianu i Egzaminu Gimnazjalnego CKE, Zespołu Matur CKE oraz Zespołu Języków Obcych CKE.

CKE, komunikat dyrektora, październik 2015
A.B., SK, 13 października 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży