Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zadania egzaminacyjne według IBE

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Instytut Badań Edukacyjnych, który prowadzi badania o jakości pracy szkół i edukacji w Polsce, zaprezentował przykłady zadań na konferencji dla rodziców i nauczycieli o zmianie egzaminu gimnazjalnego – pisze Gazeta Wyborcza.

Zadania, które proponuje, mają pomóc zerwać z "testomanią" i uczeniem się na pamięć, pod egzaminy.

Z fragmentem folderu turystycznego Malborka i planem miasta uczniowie i uczennice na egzaminie z historii mają wskazać, gdzie jest dziedziniec zamku, kiedy był budowany, jaka dynastia zasiadała na polskim tronie i który z wymienionych królów odwiedził Malbork w XV w.

W ramach zadań z języka polskiego – analiza języka z plakatu reklamowego. Albo zestawienie fragmentu "Lapidarium" Ryszarda Kapuścińskiego ze współczesnymi widokówkami z Capri i pytanie: "Które ze zdjęć lepiej oddaje atmosferę Capri opisaną w tekście?".

Podobnie na matematyce. Wg propozycji IBE, zadania można by formułować tak: "Spośród 120 osób zapytanych, jakie zwierzę mają w domu, 41 podaje, że ma kota. Ile osób twierdzi, ze ma w domu kota: co trzecia czy co czwarta?".

W arkuszach CKE, która przygotowuje egzamin gimnazjalny, zadania w większości są oparte o wyćwiczone wzory czy wyuczone daty. Takie "na rozumowanie" są rzadsze – można znaleźć pojedyncze w testach z każdego przedmiotu. Ale egzamin ma się zmieniać właśnie w takim kierunku, jaki przedstawiało IBE. Dlatego również centralna komisja poleca ćwiczenie tych zadań szkołom (są na stronie internetowej IBE).

Już w kwietniu gimnazjaliści i gimnazjalistki przystąpią do zmienionego egzaminu. Zakres, program i liczba przedmiotów bez zmian. Inny - przebieg i sposób oceniania.

Dotychczas egzamin trwał trzy dni, każdego inna część: humanistyczna (polski, historia i wiedza o społeczeństwie), matematyczno-przyrodnicza oraz język obcy. Nowy egzamin też potrwa trzy dni (24, 25, 26 kwietnia), jednak niektóre wydzielono do oddzielnego arkusza.

Pierwszego dnia uczniowie i uczennice napiszą test z historii i WOS. Po przerwie będą mieli polski. Na drugi dzień odbędą się kolejno: test z biologii, chemii, fizyki i geografii, a potem egzamin z matematyki. Trzeci dzień – egzamin językowy, po raz pierwszy na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Po raz pierwszy także wynik tego egzaminu będzie się liczył w rekrutacji do szkół średnich.

Na razie, na początku grudnia – próbny egzamin przeprowadzany przez CKE.

Gazeta Wyborcza, 19.10.2011
A.B./A.D., 19 października 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży