Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Za przeprowadzenie egzaminów ustnych płacą samorządy

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W tym roku nauczyciele za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych nie otrzymają pieniędzy z budżetu państwa. Środki na ten cel muszą znaleźć samorządy. Nie wszystkie egzaminy są płatne: nauczyciele i nauczycielki odpowiedzialni za przeprowadzenie egzaminów pisemnych mają to wpisane w zakresie obowiązków i dokonują tego w ramach 18-godzinnego pensum.

Zasady opłacania nauczycieli za pracę podczas matur reguluje rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów. Ustala ono stawkę, która jest określona procentowo od wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego. Całość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby ocenionych prac.

Dla matur przewidziane są trzy stawki, a ich wysokość związana jest z rodzajem sprawdzanych egzaminów. Najwyższa wynosi 29,11 zł brutto za każdy sprawdzony arkusz egzaminacyjny - otrzymują ją egzaminatorzy, oceniający prace pisemne z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym oraz prace z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym. 24,91 zł to stawka za sprawdzone prace na poziomie rozszerzonym z wszystkich innych przedmiotów, a 20,71 zł za każdą sprawdzoną maturę na poziomie podstawowym. Przy czym w przypadku pisemnych egzaminów maturalnych koszty związane ze sprawdzaniem egzaminów pokrywa OKE.

W przypadku egzaminów ustnych, jeśli prowadząc je, przekroczą przypisane im pensum, dyrektorzy szkoły przyznają im tzw. godziny ponadwymiarowe. Na największe dodatkowe wynagrodzenie za udział ustnych w egzaminach mogą liczyć nauczyciele języka polskiego, ponieważ do egzaminów z tego języka przystępuje najwięcej uczniów i uczennic.

W ubiegłych latach samorządy do 20 czerwca przedstawiały OKE listy nauczycieli uczestniczących w maturach ustnych i wysokość należnego im wynagrodzenia. Następnie OKE zweryfikowane dane przekazywały do MEN. Na ich podstawie resort występował do ministra finansów z prośbą o uruchomienie specjalnej dotacji. W tym roku jednak za godziny ponadwymiarowe samorządy będą musiały zapłacić nauczycielom z własnego budżetu.

Dziennik Gazeta Prawna, 2.05.2011; Serwis Samorządowy PAP, 4.05.2011
A.B./A.D., 4 maja 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży