Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Za mało na oświatę

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Sprzeciw przeciwko zbyt małym nakładom finansowym z budżetu państwa na oświatę wyraziło Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. To kolejna organizacja samorządowa, która domaga się zmian w sposobie finansowania oświaty.

W tym roku nauczyciele dostali 1,5% podwyżkę. Na ten cel przeznaczono 1,5 mld z budżetu państwa. Zdaniem samorządowców, rzeczywiste skutki podwyżek są co najmniej o 1 mld zł wyższe niż to przyjął rząd. Średnio gmina dokłada 30% własnych środków do subwencji oświatowej, co w przypadku małych gmin stanowi spore obciążenie budżetu.

W stanowisku Zjazdu przedstawicieli członków Stowarzyszenia domagają się m.in. podniesienia nakładów na oświatę, wprowadzenia standardów zatrudniania nauczycieli i liczby uczniów w oddziale, zmiany algorytmu naliczania subwencji oświatowej. Oczekują również wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli i jednocześnie zwiększenia ich tygodniowego pensum dydaktycznego.

Serwis Samorządowy PAP 18.06.2007
I. D., 24 czerwca 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży