Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Za dużo słodyczy w przedszkolach

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Dzieci w przedszkolach jedzą za dużo słodyczy. Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka przyczyna może leżeć w za niskiej stawce żywieniowej ustalanej dla tych placówek. Z informacji Rzecznika wynika, że w niektórych przedszkolach posiłki są mało urozmaicone, brakuje w nich owoców i warzyw.

Na problem zwróciła też uwagę Państwowa Inspekcja Sanitarna, która wskazała na nadmiar słodyczy oraz brak produktów stanowiących źródło pełnowartościowego białka. Przyczyny takiego stanu rzeczy Marek Michalak upatruje w ograniczeniach finansowych tzn. niskiej stawce żywieniowej, ale przede wszystkim w „braku odpowiedniej wiedzy oraz niskiej świadomości w zakresie zdrowego odżywiania zarówno wśród personelu przedszkola, jak i rodziców dzieci". Marek Michalak zwrócił się do Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego z propozycją podjęcia działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym, które wpłynęłyby na poprawę świadomości i stanu wiedzy w zakresie żywienia i jego wpływu na prawidłowy rozwój i zdrowie dzieci. Akcja miałaby być skierowana do pracowników przedszkoli, szkół i instytucji opiekuńczych dla dzieci do 3 roku życia, a także do rodziców i firm cateringowych.

Stawka żywieniowa określa tylko koszt przygotowania posiłku, bez uwzględnienia np. wynagrodzeń pracowników przy tym zatrudnionych. Do ustalania opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego stosuje się przepisy art. 67a ustawy o systemie oświaty.

Serwis Samorządowy PAP, 31 marca 2011
A.R./A.D., 31 marca 2011

Zobacz też:
Szkoły nieprzygotowane dla sześciolatków – raport GIS (marzec 2011)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży