Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Wzrost aspiracji edukacyjnych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Od początku lat dziewięćdziesiątych następuje stały wzrost aspiracji edukacyjnych polskiego społeczeństwa – wynika z najnowszego badania, przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej. Podczas, gdy w roku akademickim 1990/1991 studiowało 404 tys. studentów, w roku 2006 liczba studiujących wzrosła do pełnych dwóch milionów.

W 1989 roku, u schyłku PRL wykształcenie wyższe miało niecałe 7% Polaków powyżej 15 roku życia. Ten odsetek wzrósł w roku 2005 do prawie 18%. Z badań wynika, że zmniejszają się nieco dysproporcje między wykształceniem mieszkańców miast i wsi, ale następuje to bardzo powoli i nadal znacznie mniej młodzieży wiejskiej kończy naukę na poziomie średnim lub wyższym.

Polacy wierzą (93%), że nauka się opłaca a perspektywa wysokich zarobków to najczęściej podawany powód dążenia do zdobycia wykształcenia (63% ankietowanych). Dla swoich dzieci pragną wykształcenia na poziomie wyższym, a nawet doktoratu. Aspiracje edukacyjne rodziców są tym wyższe im wyższe wykształcenie osiągnęli sami badani i nadal są wyraźnie niższe na wsiach i w małych miejscowościach.
(Nauka w Polsce 08.05.2007)
I. D., 13 maja 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży